Berkenhuisje Aktueel, Nieuwsbrief maart 2010

Hallo belangstellenden en medestrijders !

Voor het behoud van Ons Berkenhuisje in de Genneperparken te Eindhoven, hebben we al tegen de 3000 steunbetuigingen !!

Er heeft weer heel wat plaatsgevonden sinds de vergadering van de commissie Wonen en Ruimte ten Stadhuizen op 8 december 2009, daar werd van 21.30u.-23.30u. over het Berkenhuisje gesproken met acht sprekers waarvan zes voor het behoud, daarvan vind u van drie van hen de voorleesbrief-rede-tekst en kort verslag door hier te klikken.

Op 19 januari 2010 van 11-16u. hebben t.v. opnames plaatsgevonden in/om Ons Berkenhuisje voor het populaire Man bijt hond programma. Het accent voor deze opnames lag vooral op de binding die ik met het huisje heb en de emoties daarbij................! Klik hier om het fragment nogmaals te bekijken.

Op 19 januari 2010 hebben de burgemeester en wethouders een raadsinformatiebrief gezonden naar de gemeenteraad, daaraan voorafgaand aan mij, als reactie op de afspraken die er tijdens de vergadering op 8 december 2009 zijn gemaakt. Óók u kunt deze raadsinformatiebrief lezen als u hier klikt.

Op 21 januari 2010 heeft Man bijt hond op Ned. 2 over het Berkenhuisje uitgezonden. Kort hierna kreeg ik uit verschillende plaatsen in Nederland reacties, twee van deze wil ik jullie graag deelgenoot maken, je kunt ze lezen als u hier klikt.

25 januari 2010 vond een belangrijk gesprek ten Stadhuizen in het kantoor en met wethouder Wonen en Ruimte Mary Fiers plaats, waaraan ook de gebiedsmanager van de Genneperparken, de voorzitter van de 8 december commissieraadsvergadering, en een jurist en ik aan deelnamen. Hierin pleitte ik o.a. voor een gastAtelier en de woonbestemming te handhaven, en er zelf te gaan wonen (omdat ik geen geschiktere persoon weet) om hierdoor de authenticiteit, veiligheid, levendigheid in/bij het huisje te z.v.m. te waarborgen. De meeste van de gesprekspartners betwijfelde of de gemeenteraad daar toestemming voor zal geven. Na dit gesprek wilde ik bedrijfsplan A met woonbestemming en bedrijfsplan B zonder woonbestemming met aneder gaan maken.

Op 27 januari 2010 heb ik met diverse betrokkenen hierover gesproken/overlegd en ben ik gaan inzien dat het verstandiger is dan toch maar plan A zonder woonstemming en plan B met woonbestemming, te kiezen. Dit heb ik inmiddels aan enkele gesprekspartners gecommuniceerd. Het officiële gespreksverslag heb ik inmiddels ontvangen.

Tengevolge hiervan is er een grondig bouwkundig en bouwtechnisch onderzoek gepland. De gehele offerte hiervan is mij toegezonden met het verzoek mijn akkoord hieraan te geven, en de uitslag te accepteren. Dit o.a. ter voorkoming, dat ik achteraf b.v. zou kunnen zeggen gemeente de uitslag is naar jullie voordeel toegebracht omdat het jullie relaties/vrienden zijn o.i.d.!
Omdat ik ervan uitgegaan ben dat het een eerlijk-objectief onderzoek is, heb ik inmiddels mijn akkoord gegeven.
Tot mijn verbazing bleek in de offerte ook te staan wat het kost het huisje 'op peil te brengen', hierover heb ik meteen mijn uiterste bezorgdheid uitgesproken omdat er dan kans is dat het 'onder een vergrootglas' in de publiciteit gebracht kan worden.
Daardoor wordt de kans groot dat men het kostenplaatje hoofdzakelijk gaat zien terwijl het eigenlijk op de eerste plaats om de bouwkundige en bouwtechnische staat gaat. Bovendien staat er in de raadsinformatiebrief dat er geen geld is voor renovatie/beheer e.d. .Daarvanuitgaande ben ik met professionele vakmensen (vrijwilligers) bezig om de nodig renovatiewerkzaamheden te kunnen gaan verrichten. Hierdoor zijn er alleen materiaal, verzorg en reiskosten te betalen waardoor het in verhouding maar een fractie kost. Er is nu afgesproken dat als de uitslagen bekend zijn, er eerst een gesprek plaatsvindt, waaraan ik ook deelneem........................

Winnende foto van de fotowedstijd gemaakt door Harrie van Hoof (45) uit Eindhoven

Op 31 januari 2010 had ik een eerste ontmoeting,wandeling vanaf Nationaal Zwemcentrum de Tongelreep te Eindhoven met de amateur-filmer (op Landelijk niveau) die mij kort na de uitzending Man bijt hond een e-mail zond. De wandeling ging vandaar naar de plaats waar het Berkenhuisje ervoor stond, n.l. schuin tegenover The High tech Campus, in het Pauwen of Jacobsbos voor de golfbaan, vanwaar we met een prachtige route, via de Genneper watermolen en het Préhistorisch Dorp, Het Berkenhuisje aandeden. Daar zijn foto’s gemaakt door Ivonne (waarvan je er kunt vinden op haar website www.wierink.nl bij videoproj. 2010 !), en hebben we het plan besproken. Het voelt goed en klikt leuk en daarom hebben zaterdag 6 februari de eerste opnames plaats gevonden voor 'n heuse documentaire (max.30min.) over het verleden en heden van Ons Berkenhuisje, máár ook van het gehele verloop wat er nu nog volgt totdat er een duidelijke keuze wordt gemaakt, voor/tegen behoud, maar ook daarna..............

12 maart 2010 komen we samen om het bouwkundige rapport te bespreken, vooraf krijgen we het per e-mail toegestuurd om ons optimaal te kunnen voorbereiden.

19 maart 2010 komt de burgemeester een bezoek brengen aan/in Ons Berkenhuisje.

29 maart 2010 is er een afspraak gepland waarop het bedrijfsplan ten kantoren van wethouder Mary Fiers moet worden aangeboden.

Het wordt natuurlijk toenemend........................ spannend.
De 45 hoofdige nieuwe gemeenteraad gaat uiteindelijk De beslissing nemen
Ik houd nog steeds het meeste rekening dat het behouden wordt omdat ik 't verreweg voor de meeste Eindhovenaren de verstandigste keuze vind, waarbij we allemaal winnaars zijn !
Wat als het dan toch (naar de letter van de wet, = in deze niet naar de Liefde voor vele duizenden mensen die het echt niet willen!) gewelddadig gesloopt, 'gedood' wordt ?
Dan ga ik pleiten om het dan echt letterlijk aan de natuur terug te geven, zoals men gezegd/geschreven heeft, door er geen onderhoud meer aan te doen, en voorlopig nog toegang op eigen risico toe te laten o.i.d., En dan wil ik een mars gaan organiseren, voor het behoud van al onze Eindhovense historische culturele-artistieke waarden/erfgoederen!

Met dank voor u/je aandacht en betrokkenheid zie ik uit.........................!
Hartelijke groeten,

Willie Jacobs

PS

Als dat genegeerd wordt en men toch tot geweld overgaat........., dan moet ik in ieder geval mijzelf beschermen tegen deze onhumane overheidsagressie, en denk ik er goed aan te doen tijdens deze agressie uit den lande te gaan.............!
Ik heb tot nu toe mijn initiatief tot behoud zo eerlijk-humaan-vriendelijk mogelijk gedaan, wat ook van het begin af aan mijn bedoeling is geweest, en deze positieve energie wil ik niet door zo'n agressie van me af laten nemen doordat ik zelf in die agressie-fout zou gaan.................................!!

Gennep voor altijd,
mét Ons Berkenhuisje,
een blijvend
sfeervullend-genoegen.

Mogen we dit over pakweg vijf-tien jaren ook nog kunnen beleven.....................
Ik dank eenieder voor elke steun, samen zijn we sterker met onze signalen tot behoud .
We houden u op de hoogte.
Houd u ons ook op de hoogte, en uw ideeën voor een allerbeste bestemming/toekomst voor Ons Berkenhuisje, wij zien ernaar uit.........!

hartelijke groeten,

Willie Jacobs.

Naar de website >>